Doneer
Geef gerust, de vakantiebank is CBF erkend

Feiten en cijfers

In het Projectplan 2024 Samen op Vakantie!  staan de plannen beschreven hoe het bestuur en het team van De Vakantiebank komend jaar de missie voor de deelnemers van De Vakantiebank wil gaan volbrengen.

Heel veel dank aan alle Samenwerkingspartners, Gemeenten, Fondsen, Recreatieondernemers, Ondersteunende bedrijven, Donateurs, Sponsoren en de inzet van alle vrijwilligers. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.

Statuten De Vakantiebank

De Vakantiebank staat ingeschreven in het handelsregister. De Statuten van De Vakantiebank lees je hier.