Doneer
Geef gerust, de vakantiebank is CBF erkend
Stand februari 2023
600
Vakantieweken
gedoneerd voor een gezin/huishouden

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die De Vakantiebank aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Vakantiebank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

De Vakantiebank behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van De Vakantiebank. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vakantiebank. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.