Annuleren vakantieweek

Wanneer u een boeking heeft gedaan en u kunt geen gebruik maken van uw gereserveerde vakantieweek. Geeft u dit zo spoedig mogelijk door. Doch uiterlijk 2 weken vóór de vertrekdatum, via info@devakantiebank.nl. 

Bij een tijdige annulering, tot 2 weken vóór de vertrekdatum, wordt u opnieuw onderaan de wachtlijst geplaatst voor een nieuwe vakantieweek.

Bij een te late annulering, binnen de 2 weken vóór de vertrekdatum, wordt de vakantieweek als ontvangen beschouwd en kunt u zich over 3 jaar opnieuw aanmelden.

Dit geldt voor alle redenen van overmacht van de annulering. Tenzij u goed kunt onderbouwen (met inzage van reden en officiële  documenten), kan De Vakantiebank een uitzondering op deze regel overwegen.

Wanneer u niet op vakantie bent geweest, heeft u niet automatisch recht op een volgende vakantie. 

Wanneer u niet verschijnt op uw gereserveerde vakantieweek, zal De Vakantiebank u in de toekomst geen vakantieweek meer kunnen aanbieden.