Doneer
Geef gerust, de vakantiebank is CBF erkend

Klachtenformulier

Het kan voorkomen dat de vakantieweek anders wordt ontvangen dan het de bedoeling is. De Vakantiebank kent de staat van de accommodaties die ter beschikking zijn gesteld niet allemaal. Een melding zal serieus worden opgepakt en worden meegenomen in de evaluaties met de partners van De Vakantiebank.

Wanneer u van mening bent dat uw vakantieverblijf in gebreke is, dient u dit altijd eerst bij de receptie/ eigenaar van het park melden. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing. Wanneer de melding niet door het vakantiepark verholpen is (of kan worden),  kunt u hier bij De Vakantiebank een melding van maken. 

Om uw situatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken en evalueren vragen we om dit formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen en zo mogelijk een aantal foto's toe te sturen van de gebreken van uw vakantieverblijf.

Het is niet vanzelfsprekend dat de vakantieweek gecompenseerd wordt. We zullen de evaluatie zo goed mogelijk aan u terugkoppelen, dit kan enkele weken duren.


Foto’s beschikbaar
Iedere klacht wordt serieus behandeld en wordt meegenomen in de evaluaties met onze partners. Het is niet vanzelfsprekend dat er een nieuwe vakantieweek gecompenseerd wordt.