Statuten De Vakantiebank

De Vakantiebank staat ingeschreven in het handelsregister. De Statuten van De Vakantiebank kunt u hier lezen.