Organisatie

In Nederland leven veel mensen in gezinnen met een inkomen. Deze gezinnen kunnen niet gemakkelijk met vakantie. De Vakantiebank wil daar iets aan doen omdat iedereen zo af en toe eens een onbezorgde tijd verdient. Door een gratis vakantieweek aan te bieden wil De Vakantiebank zich dienstbaar maken voor deze doelgroep. 

Stichting De Vakantiebank is in 2011 begonnen als een kleinschalige maatschappelijk betrokken organisatie. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een organisatie die haar doelen behaalt in samenwerking met belangrijke bijdragen van donateurs, sponsoren, maatschappelijk betrokken ondernemers/ organisaties en lokale overheden. Zij dragen bij om de doelstelling haalbaar te krijgen.  

De Stichting heeft geen commerciële en winstgevende doelstelling. Een positief resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en komt weer ten goede aan de activiteiten van De Vakantiebank, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal vakantieweken en de accommodaties comfortabel in te richten (fietsen, spelletjes, schoonmaak, bedlinnen).

De missie van Stichting De Vakantiebank is een initiatief van vrijwilligers en maatschappelijk betrokken ondernemers. Mensen met een groot hart die graag wat ontspanning willen geven aan personen en gezinnen die het financieel minder hebben in de Nederlandse samenleving. De vakanties worden kosteloos of tegen geringe kosten aan De Vakantiebank aangeboden, zodat De Vakantiebank ze gratis kan aanbieden aan zoveel mogelijk gezinnen die tot de doelgroep behoren.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Dhr. Henk Brand

Hoofdfunctie:

Directeur van Country Camp BV en QiTents Bv. en  participeert  in Coöperatie ‘de Tentenstudio’

Nevenfunctie: 

Bestuurslid Baptistengemeente ‘de Bethel’ in Drachten

Voorzitter

Mw. Ciska Renken (opvolgster van Javenda Oppewal per januari 2020)

Hoofdfunctie:

Adviseur bij Breuer & Intraval

Secretaris

Mw. Javenda Oppewal

Hoofdfunctie:

Voorzitter College van Bestuur PCBO Tytsjerksteradiel

Nevenfuncties:

Voorzitter bestuur KWF Groningen

Voorzitter Regiovergadering Ned. Geref. Kerken

Voormalig secretaris

Dhr. Abe Veenstra

Hoofdfunctie: 

Openbaar accountant; accountant kantoor ATV Account'd, met twee vestigingen (Schipborg en Emmen)

Nevenfuncties:

Coördinator van de KWF collecte in Schipborg;

Adviseur van de PKN gemeente in Anloo/Annerveen

Penningmeester

Dhr. Ate Van der Veen

Hoofdfunctie: 

Directeur/ eigenaar Solvent; financieel en fiscaal advies,

Directeur/ eigenaar Peizer investment en participaties,

Directeur/ eigenaar Kampeerhal,

Directeur/ eigenaar diverse horecazaken

Algemeen lid

Dhr. Frank Luken

Hoofdfunctie: 

Algemeen directeur en eigenaar van TommyBookingSupport

Algemeen lid

De dagelijkse leiding wordt door de projectleider Dhr. Pim Loeff en coördinator Mw. Solita Cliteur uitgevoerd. Samen met de 11 vrijwilligers wordt de missie en doelstelling van Stichting De Vakantiebank nageleefd.

Dagelijks mailadres; info@devakantiebank.nl