Organisatie

In Nederland leven veel mensen in gezinnen met een inkomen op of onder de bijstandsnorm. Deze gezinnen kunnen niet gemakkelijk met vakantie. De Vakantiebank wil daar iets aan doen omdat iedereen zo af en toe eens een onbezorgde tijd verdient. Door een gratis vakantieweek aan te bieden wil De Vakantiebank zich dienstbaar maken voor de doelgroep. 

Stichting De Vakantiebank is in 2011 begonnen als een kleinschalige maatschappelijk betrokken organisatie. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een organisatie die haar doelen behaalt in samenwerking met belangrijke bijdragen van donateurs, sponsoren, maatschappelijk betrokken ondernemers/ organisaties en lokale overheden. Zij dragen bij om de doelstelling haalbaar te krijgen.  

De Stichting heeft geen commercieel winstgevende doelstelling. Een positief resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en komt weer ten goede aan de activiteiten van De Vakantiebank, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal vakantieweken en de accommodaties comfortabel in te richten.

De missie van Stichting De Vakantiebank is een initiatief van vrijwilligers en maatschappelijk betrokken ondernemers. Mensen met een groot hart die graag wat ontspanning willen geven aan personen en gezinnen die het financieel minder hebben in de Nederlandse samenleving. De vakanties worden kosteloos of tegen zeer geringe kosten aan De Vakantiebank aangeboden, zodat De Vakantiebank ze gratis aan kan bieden aan zoveel mogelijk gezinnen.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Dhr. Henk Brand Voorzitter
Mw. Ciska Renken Secretaris
Dhr. Abe Veenstra Penningmeester
Dhr. Ate Van der Veen Algemeen lid
Dhr. Frank Luken Algemeen lid

De dagelijkse leiding wordt door de projectleider Dhr. Pim Loeff en coördinator Mw. Solita Cliteur uitgevoerd. Samen met 7 vrijwilligers wordt de missie en doelstelling van Stichting De Vakantiebank nageleefd.