inschrijven

 

 Het inschrijven voor een gratis vakantieweek is tijdelijk stop gezet. De vele aanmeldingen worden eerst administartief verwerkt. 

Houdt u de facebookpagina goed in de gaten, hierop wordt ook vermeld wanneer de inschrijvingen weer online kunnen.

Deelnemer
Aanhef: Dhr.  Mevr 
Achternaam: *
Voornaam: *
Adres en huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Gemeente: *
Provincie: *
Email: *
Telefoon: *
Geboortedatum: *
Regio schoolvakantie (noord, midden of zuid):
(wanneer afhankelijk van schoolgaande kinderen va. 4 jaar)

Partner, kind(eren) en/ of huisdieren
(indien van toepassing*)
Achternaam partner:
Voornaam partner:
Geboortedatum partner:

Naam en voornaam kind 1:
Geboortedatum kind 1:
Naam en voornaam kind 2:
geboortedatum kind 2:
Naam en voornaam kind 3:
Geboortedatum kind 3:
Naam en voornaam kind 4:
Geboortedatum kind 4:
Naam en voornaam kind 5:
Geboortedatum kind 5:
Naam en voornaam kind 6:
Geboortedatum kind 6:

Huisdieren mee op vakantie (beperkt mogelijk): * Ja  Nee 
zo ja; wat voor huisdier:

Aan te leveren documenten
Geldige aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP): kopie/ scan/ foto van polis:

Inkomstenbewijs: kopie/ scan/ foto van bijv. geldig pasje van voedselbank uitkeringsspecificatie laatste maand, beschikking WSNP, schuldhulpverlening (overzicht leefgeld) o.i.d.:

Mocht het niet lukken om het formulier met de bestanden te versturen, dan kunt u deze ook digitaal naar aanvragen@devakantiebank.nl versturen. (graag in pdf, word of jpg bestand)
Of een kopie per post aan: Stichting De Vakantiebank, Postbus 1135, 9701 BC Groningen
Meld hierbij uw naam en adresgegevens.
U kunt het aanvraagformulier ook uitprinten en samen met de gekopieerde documenten op sturen per post aan: Stichting De Vakantiebank, Postbus 1135, 9701 BC Groningen.

Kunt u aangeven waarom u juist in aanmerking zou moeten komen voor een vakantie verzorgd door De Vakantiebank? Graag zo uitgebreid mogelijk.

Persoonlijke Motivatie:

Met uw aanmelding bij De Vakantiebank gaat u akkoord met de voorwaarden die De Vakantiebank stelt.